Dobrý den, vítejte na stránkách místního sdružení v Paskově!

Vítejte na stránkách ODS Paskov

Vážení návštěvníci, na těchto stránkách chceme paskovské veřejnosti představit členy naší ODS, kandidáty  pro volby do ZM a náš volební program. Také se podělit, a to i zpětně, o zážitky z komunální politiky, lehce glosovat dění minulé i současné, a v konečné fázi přesvědčit voliče, že naše minulé volební výsledky nebyly náhodné, že bychom na ně rádi navázali.
Také chceme přesvědčit duše, alespoň trošku spřízněné, pokud jim věci veřejné v obci nejsou cizí, aby se spolu s námi zapojili do voleb do zastupitelstva. Tuto svou výzvu chci podpořit již téměř dva a půl tisíce let starým, ale stále platným citátem řeckého filozofa Platona:
“Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“

     Petr Pauk

Předvolební sliby – chyby

Předvolební sliby – chyby

V zářijovém zpravodaji byly zveřejněny volební programy všech kandidujících subjektů. Volič může snadno porovnávat, který program je lepší, který mu víc vyhovuje a komu uvěří, když mu víc naslibuje. Měl by se ale především zamyslet nad tím, co kdo již v minulosti sliboval, co splnit dokázal a co nedokázal. Pokračovat ve čtení

Paskovský zámek a park

Zámek a park

Město si koupilo zámek. A k němu maličký kousíček parku. Zámek za 27 miliónů máme, ale to nejcennější, park, nemáme.

Již od roku 2005 jsem na různých úrovních projednával a následně písemně požádal ministerstva zdravotnictví a financí o převod celého zámeckého areálu do majetku obce. Snad nejpodivnější jednání bylo s někdejším ředitelem fakultní nemocnice, dnešním ministrem zdravotnictví. Ředitel, ačkoli dobře věděl, že zámek je pro FN a tím i pro stát již nepotřebný, se odmítal jakkoli vyjádřit. Zámek dál po léta chátral a ztrácelo se z něj co se dalo použít či zpeněžit. Chápu, že nikdo nechce ve městě další ruinu, ale málokdo si dokáže představit, jakou zátěž pro rozpočet to v následujících letech bude znamenat. Nebudou to jen stovky miliónů na rekonstrukci, ale následně další milióny ročně na provoz. Pokračovat ve čtení

Jak se dělá Paskovský zpravodaj a co si vněm nepřečtete

Jak se dělá Paskovský zpravodaj

Na stránkách místní knihovny je prezentována akce pro veřejnost „Jak se dělá Paskovský zpravodaj“. Seminář to musel být dozajista zajímavý, jen škoda, že nebyl hojněji navštívený. Jak jsme se dočetli, sešli se na něm tři generace, sestávající ze dvou návštěvníků a jedné seminátorky. Vím, že zpravodaj se dělá nelehce, proto si odpustím kritiku, ale jisté srovnání s lety dřívějšími popsat musím.

V období let 1995 – 2010 vycházel zpravodaj jen čtyři krát ročně, nebyl barevný, měl jen osm stran, starosta s místostarostou napsali nejdůležitější informace, občas i některá úřednice. Také přispívala školka, škola, sportovci, kino. Podklady se shromažďovaly na úřadě a k danému termínu šly do tiskárny. Roční náklady na tisk se pohybovaly kolem 40 tis. Kč. Ti, kdo se starali o obsahovou náplň, včetně vydání a distribuce, žádné odměny nedostávali. Pokračovat ve čtení

Jsou zápisy ze zastupitelstva cenzurovány? aneb kauza mzdové prostředky

Jsou zápisy ze zastupitelstva cenzurovány ? aneb kauza mzdové prostředky.

Nejednou v tomto volebním období jsem se setkal s podivnými praktikami, že zápisy ze zastupitelstva byly okleštěny
o příspěvky, které byly na jednání proneseny ústy opozičních zastupitelů. Ne jinak tomu bylo i na posledním jednání 26. 6. tohoto roku. Mimo jiné jsem výrazně kritizoval nárůst mzdových prostředků na platy zaměstnanců úřadu. Pokračovat ve čtení

Dopravní obslužnost téměř na výbornou

Nezadržitelně se blíží konec volebního období současného zastupitelstva. Nastal čas hodnocení práce vedení obce
a nelze vždy jen kritizovat. Když se konečně něco povede,  je třeba i pochválit. Tak třeba dopravní obslužnost, konkrétně prodloužení autobusové linky č. 39 do centra Paskova. Pokračovat ve čtení

Budování komunismu v Paskově

 

Znovu se nám vracejí staré manýry z dob naštěstí již minulých. Kamarádíček kamarádíčkovi, soudruh soudruhovi… a majetek, alespoň obecní,  je všech, ale hlavně můj. Pokračovat ve čtení

Byl jsem u toho

Byl  jsem  u  toho.

Před několika týdny jsem byl pozván jako host na místní sněm Občanské demokratické strany v Paskově. Poznal jsem tam několik nových lidí a můj obzor stran Paskova se zase o něco rozšířil. Přesto, že jsem občanem Paskova „teprve“ deset let, což je ovšem třetina mého dosavadního života, rozhodl jsem se aktivně podílet na dění ve městě. Zvolil jsem ODS, za niž bych chtěl kandidovat jako nezávislý, jelikož jsem člověk politicky orientovaný sředopravě. Pokračovat ve čtení

Zadlužení obce – pomluvy s cílem uškodit

Před komunálními volbami v r.2010 bylo tehdejší vedení obce, konkrétně starosta, svými odpůrci pomlouván, že před volbami zadlužil obec. Člověku neznalému souvislostí stačí říci zadlužil a už záležitost vnímá negativně. Je ale velký rozdíl zadlužit a nebo přijmout překle-novací úvěr na dofinancování investičních akcí s plným vědomím, že se peníze brzy vrátí zpět s poskytnutých dotací. Pokračovat ve čtení

Není ODS jako ODS

 

     V loňských parlamentních volbách utrpěla ODS výraznou porážku, která byla důsledkem různých afér, způsobených členy strany především z vyšších pater politické reprezentace. Menší či větší prohřešky, často medii značně rozmáznuté, zapříčinily ztrátu důvěry voličů. Věříme, že tato voličská nepřízeň se nepřelije z vyšších pater i na úroveň komunální.
Pokračovat ve čtení